Bản tin AEON Việt Nam

Bản tin AEON Việt Nam

  • 11 - 01 - 2014

    AEON LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TẠI VIÊT NAM AEON MALL TÂN PHÚ CELADON ĐÃ KHAI TRƯƠNG VÀO 11 THÁNG 1 NĂM 2014

    Công ty TNHH AEON Việt Nam ( AEON Việt Nam) đã khai trương trung tâm mua sắm đầu tiên “AEON MALL Tân Phú Celadon” với quy mô lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 1 năm 2014.

    Xem thêm