Nuôi dưỡng Thế hệ trẻ

Nuôi dưỡng Thế hệ trẻ

Nuôi dưỡng Thế hệ trẻ

  • 20 - 05 - 2016

    VÒNG CHUNG KẾT “CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH 2016”

    (Tp. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2016), Sở Giáo dục & Đào tạo Tp. HCM tổ chức Vòng chung kết “Cuộc thi hùng biện tiếng Anh” năm 2016 dành cho học sinh khối Trung học phổ thông trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

    Xem thêm