Bảo vệ Môi trường

Bảo vệ Môi trường

Bảo vệ Môi trường

  • 29 - 05 - 2016

    Ngày hội trồng cây “Cánh rừng Quê hương AEON” tại TTMS AEON – Bình Tân

    TP.HCM, Ngày 29/05/2016 – Công ty TNHH AEON Việt Nam tổ chức Ngày hội trồng cây lần 4 với chủ đề “Cánh rừng quê hương AEON” trước sự kiện khai trương siêu thị thứ 4 của AEON tại Bình Tân.

    Xem thêm