KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG ĐA DẠNG SINH HỌC MIDORI 2018

28.11.2018

Giải thưởng MIDORI là một giải thưởng quốc tế được phối hợp với Quỹ Môi Trường AEON và Ban thư ký của Công ước về Đa dạng sinh học (Canada). Giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong việc bảo tồn vào sử dụng bền vững sự đa dạng sinh học. Năm 2018, giải thưởng MIDORI đã được trao cho ba cá nhân xuất sắc, được chọn từ 129 ứng viên tham dự.

Kết Quả Giải Thưởng Đa Dạng Sinh Học Midori 2018