Chung tay cùng khách hàng, từng bước phục hồi chứng tích lịch sử Thành Shuri

20.02.2023