AEON tổ chức hoạt động làm sạch 10 vùng biển trên khắp Nhật Bản

16.09.2022