Triết Lý Cơ Bản của AEON

Triết Lý Cơ Bản của AEON

Triết Lý Cơ Bản Của AEON

Từ “AEON” theo tiếng Latin có nghĩa là “Sự vĩnh hằng”.
Niềm tin và nguyện vọng của Khách hàng là điều cốt lõi trong triết lý hoạt động của chúng ta. Tại AEON, sứ mệnh vĩnh cửu của tập đoàn là mang lại lợi ích cho Khách hàng và vì thế các hoạt động của chúng ta tập trung vào Khách hàng ở mức độ cao nhất.

Các triết lý cơ bản của AEON gồm có:

  • “Hoà Bình”

    AEON là một tập đoàn có các hoạt động theo đuổi hòa bình thông qua sự thịnh vượng.

  • “Con Người”

    AEON là một tập đoàn tôn trọng phẩm giá con người và đề cao các mối quan hệ cá nhân.

  • “Cộng Đồng”

    AEON là một tập đoàn bắt nguồn từ trong cuộc sống và không ngừng đóng góp cho cộng đồng địa phương.

Dựa trên các triết lý cơ bản, AEON nỗ lực thực hiện triết lý kinh doanh "Tất cả vì khách hàng" với tinh thần cải tiến không ngừng.